Tjänster

Teknik och utveckling är vår ledstjärna

Från tanke till idé, idé till lösning, lösning till konstruktion, konstruktion till precision, precision till produkt.

En idé eller en teoretisk kontruktion är en sak. Men att förädla det till en prototyp eller en serieprodukt är något annat. Vi erbjuder dig en drivkraft, tekniskt kunnande och vilja att få just din produkt att uppnå dom nödvändiga kraven. Allt från teknisk innovation, projektledning till produktion och verifiering.

Teknik

Vår idé, och vad som driver oss är vår filosofi om att ligga i topp vad gäller teknik, innovationskraft och entreprenörskap. Viljan att alltid nå lite längre och att prestera lite bättre, det driver oss oavsett om det handlar om tekniska tjänster, produktion, verifiering eller uppföljning.

Har vi inte lösningen för att klara din produkt, så ser vi till att lösa tekniken, och ta fram verktygen eller programvaran under resans gång. Allt via drivna och duktiga tekniker, alla specialister inom sitt område.

Ingenjörer och tekniker från större företag, blir ofta glatt överraskade av den bredd vi erbjuder, både i form av teknik och medarbetarnas kunskaper eller den styrka vi har i vår breda maskinpark. Drivkraften, kunnadet och flexibiliteten hos våra duktiga medarbetare gör detta möjligt.

Bearbetningsmetoder och tjänster

Ett av marknadens bredaste erbjudande av precisionstillverkning. Allt i egen regi.

  • Teknisk utveckling, projektledning och Cad/Cam
  • Svarvning, Flerfunktionsbearbetning, FOP bearbetning, 5-axligt, Fräsning, Jiggborrning, Långhålsborrning
  • Rundslipning, Hålslipning, Jiggslipning, Gängslipning, Verktygsslipning, Kamslipning, Hening
  • Trådgnistning, Sänkgnistning
  • Kuggslipning, Kuggfräsning, Kugghyvling, Powerskiving, Hobbslipning, Hobbprofilering
  • Mätmaskiner, Kuggmätmaskiner, Hobbmätmaskiner, Mätmikroskop, Konturograf, Profilprojektor

Projekt

Projektstyrning och deltagande i projekt är en allt viktigare kompetens. Projekten tenderar hela tiden att bli större och större. Behovet av kontinuerlig kommunikation med våra kunders projekt team är en naturlig del av vårt arbetssätt. Från att tidigare vara en separat del, till att vara det naturliga arbetssättet i vår processtyrda organisation.

Under 2016 har vi gått över till en förstärkt projektorganisation. allt för att förtydliga ansvarsrollerna, förbättra projektledning och uppföljning till våra kunder. Detta som en del i den ökande volymen av nya projekt i olika faser och storlekar.

Vårt företag har ett historiskt projektkunnade, med en uppsättning och bredd som gör att vi hela tiden är vana att jobba i och vara beroende av ett ständigt flöde av nya projekt.

Produktionsberedning

Våra beredare och tekniker har hög kompetens inom material och produktionsteknik. Val av tillverkningsmetod, värmebehandlingar, kontrollnivåer och kapacitetsplanering. Hur klara vi av att tillverka produkten till rätt kvalitet, det är parametrar som våra beredare hanterar.

Den specifika Cad/Cam beredningen och programmeringen av våra maskiner, det sköts av våra duktiga operatörer. Allt för att ha en bred kunskap, och att ha dom bästa tillgängliga operatörerna på varje plats. En större bredd ger oss en större flexibilitet, och vad som många gånger kallas för "ställare" eller "produktionstekniker" hos andra företag, det är våra operatörer och specialister. Allt för att hantera en bred kortserieproduktion och prototypuppsättning.

Produktion

Hur kan ett litet företag som vårt, i dom norra delarna av Europa, klara av att år efter år, tillverka detaljer med så hög precision och teknisk nivå. Svaret återfinns i den mer än 100 åriga erfarenheten, kompetensen hos våra specialister och vårt tekniska kunnade. Vi är snabba, vi är flexibla och anpassar oss ständigt efter nya krav. I våra maskiner står medarbetare med stark drivkraft, ett stort kunnade och med mångårig erfarenhet. Allt i en projekt och kundorderstyrd produktion.

Och vi ser varje uppdrag som en ny möjlighet, vi lutar oss aldrig tillbaka och är nöjda med vad vi åstadkommit, utan vår strävan är att alltid förbättras för att nå nästa nivå. 

Serietillverkning

Även om vi är projektorienterade och tillverkar en stor del prototyper, så är lågvolymstillverkning i små serier en viktig del av vår tillverkning.

Vi ställer en av marknadens bredaste maskinparker till ditt förfogande för lågvolymstillverkning. Grunden i vår tillverkning är kundorderstyrd produktion vilket ger dig som kund möjlighet att införa snabba ändringar och inte bygga dubbla lager som du måste ta ansvar för. Även om grunden är kundorderstyrd så erbjuder vi dig lagerhantering om det skulle vara en bättre lösning. Allt med sunda förnuftet som ledstjärna och vårt sätt att tolka Lean.