Fortsatta restriktioner

Med anledning av Corona viruset 

Det innebär att ditt besök skall vara föranmält och
godkänt. Är ditt besök inte affärskritiskt avböjer vi ditt besök och ser fram mot att träffas i framtiden eller så bokar du upp ett digitalt möte med oss.

Besöksformulär finns att ladda ner här... och skall
tillställas oss för godkännande innan besöket.

Vid frågor hänvisas ni till nedanstående telefonnummer.

Växel 08-550 268 00
Verkstad Dennis Wallin 08-550 268 09
Verkstad Jan Mattsson 08-550 268 10
Gods Håkan Kihlberg 08-550 268 02
VD Kjell Wallin 08-550 268 33

Aktuellt

Power Skiving

DMG CTX 1250 TC