Integritet, sociala kanaler

Dataskydd, Integritet och GDPR.

Bäste kund, medarbetare, leverantör och användare.

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är, har alltid varit, och kommer alltid att vara viktig för oss. Med anledning av GDPR, dataskyddsförordningen uppdaterar och förtydligar vi vår dataskydd och integritetspolicy samt hur vi hanterar, använder och skyddar dina personuppgifter.

Dom uppgifter vi samlar in är dom uppgifter som du själv lämnar till oss och som är nödvändiga för att kunna fullfölja det uppdrag som uppgiften avser. Du lämnar uppgifter till oss via e-post, andra dokument du tillhandahåller oss vid förfrågningar, order, anställningar, teknisk information, besök eller formulär på vår hemsida, Mikroportal eller liknande där du själv lämnar informationen till oss.

När behandlingen av dina personuppgifter är baserade på ditt samtycke har du rätt att närsomhelst ta tillbaka ditt samtycke.

Här kan du ta del av vår dataskydd och integritetspolicy...