I år firar vi 100 år

8 september 2022

Mikroverktyg blir nu 100 år

100 år av erfarenhet

Mikroverktyg blir nu 100 år av erfarenhet. Sedan företagets start har vi funnits i Södertälje. Idag på Hantverksvägen i egna lokaler. Här sker produktion och utveckling av finmekanik, verktyg och transmissionsartiklar. I Södertälje återfinns även ekonomi och övergripande administrations- och marknadstjänster. Sedan 2014 finns vi även med fabrik i Valskog, mellan Arboga och Köping. Här är vi fokuserade på korta ledtider i små serier och bearbetning av större 5-axliga artiklar. Även vår avdelning för långhålsborrning ligger i Valskog. Innan vi blev Mikroverktyg i Valskog, så hette företaget Albins Mekaniska Verkstad.