Nya Certifikat

28 januari 2021

Kvalitetsarbetet på Mikroverktyg fortgår och är en viktig kugge i det dagliga arbetet.

Kvalitetsarbetet på Mikroverktyg fortgår och är en viktig kugge i det dagliga arbetet. Vi har nu genomfört recertifieringen med gott resultat och gasar på 3 år till.

Certifikat SS-EN ISO 9001:2015

Certifikat ISO 14001:2015