Vi syns på KTH

30 mars 2021

Att synas är att finnas för framtiden. En blick framåt är inte bara för syns skull

Mikroverktyg har skapat en liten kortfilm på 10 sek som rullar i KTH:s lokaler.