Hållbarhetsfrågor i fokus:


•    Klimatutsläpp
•    Energianvändning och energislag
•    Materialanvändning
•    Avfallshantering
•    Kvalitet