MIKROVERKTYG AB Södertälje/Valskog

Kontaktuppgifter

Fortsatta restriktioner med anledning av Corona viruset 

Det innebär att ditt besök skall vara föranmält och godkänt. Är ditt besök inte affärskritiskt avböjer vi ditt besök och ser fram mot att träffas i framtiden eller så bokar du upp ett digitalt möte med oss.

Besöksformulär finns att ladda ner här... och skall tillställas oss för godkännande innan besöket.

Besöksformulär.PNG

Skriv ut kontaktuppgifter inför ditt besök...  Utskrift_kontakt.png