Om oss

Tekniskt försprång med över 100 års erfarenhet

Vårt kännetecken är att leverera det andra inte klarar och erbjuda allt från millimeterstora finmekaniska detaljer till maskinaxlar på flera meter.

Men det viktigaste är inte vad vi producerar utan hur vi producerar det.

I en tid när utvecklingen går så fort att vi inom några år kommer att producera något helt annorlunda, så är vägen till den färdiga produkten det som är viktigt. Vår vilja att utvecklas med ny teknik och anpassa den till att passa just vårt segment. Sättet att lösa uppgiften, kommer alltid ur vårt kunnande, metoder och den erfarenhet vi lärt av i mer än 100 år. Allt för att du som kund skall kunna leverera dina världsledande produkter, utan att någonsin tumma på precisionen.
Det är det som vi kallar, med Mikrokvalité

Två fabriker, ett företag

Vi bedriver idag produktion i två fabriker och i tre affärsområden med 50 talet anställda, fördelade på 10 medarbetare i Valskog och dryga 40 talet i Södertälje.

Sedan företagets start har vi funnits i Södertälje. Idag på Hantverksvägen i egna lokaler. Här sker produktion och utveckling av finmekanik, verktyg och transmissionsartiklar. I Södertälje återfinns även ekonomi och övergripande administrations- och marknadstjänster.

Sedan 2014 finns vi även med fabrik i Valskog, mellan Arboga och Köping. Här är vi fokuserade på korta ledtider i små serier och bearbetning av större 5-axliga artiklar. Även vår avdelning för långhålsborrning ligger i Valskog. Innan vi blev Mikroverktyg i Valskog, så hette företaget Albins Mekaniska Verkstad.

Som kund kan du kontakta respektive enhet eller gå via huvudkontoret i Södertälje. 

Vår affärsidé

Mikroverktyg skall vara en ledande leverantör av verktyg, kvalificerade transmissionsdetaljer och avancerade mekaniska artiklar med Mikrokvalité.

Användarvillkor, Integritet och GDPR

Bäste kund, medarbetare, leverantör och användare.

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är, har alltid varit, och kommer alltid att vara viktig för oss. Med anledning av GDPR, dataskyddsförordningen uppdaterar och förtydligar vi vår dataskydd och integritetspolicy samt hur vi hanterar, använder och skyddar dina personuppgifter.

Läs vidare här...

Kvalitet och miljö

Vårt kvalitetssystem är processorienterat och utformat för att möta dels våra egna krav på ett väl fungerande system, dels krav från våra kunder och att vara en daglig hjälp i vårt arbete. Det skall för framtiden fungera som en naturlig del i vårt hållbarhetsarbete.

Mikroverktyg Södertälje är certifierat enligt kvalitetsstyrningssystem: SS-EN ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Certifikat SS-EN ISO 9001:2015

Certifikat ISO 14001:2015

Kvalitets och miljö-policy

Kunskap byggd på 90 års erfarenhet

Vår framgångssaga började år 1922, då AB Kugghjul startade sin fabrik i Södertälje. I takt med den nya teknologi som växte fram fick marknaden ett allt större behov av verktyg med en precision och kvalitet som det tidigare bara var möjligt att drömma om. 1943 startades därför Mikroverktyg och vi förvärvade efter några år även kugghjulsverksamheten. 

Under åren har vi gjort flera stora förvärv och utvecklat vår kapacitet, kunskap och metoder. Förvärvet av SVA Tools, där de första verktygen tillverkade redan 1896, gav oss en än mer gedigen historia. Idag bedriver vi även tillverkning i Valskog, där Albins Mekaniska integrerades under 2014.

Sedan 2008 är vi en del av XANO Industri (publ).